Språkhistoriska Nätverket

Listinformation

Sprakhist är en mejllista för medlemmar i det Språkhistoriska Nätverket. Nätverket är en frivillig sammanslutning av lärare och forskare i språkhistoria/historisk lingvistik vid svenska universitet och högskolor. Syftet med nätverket är att på olika sätt befrämja språkhistorisk utbildning och forskning i Sverige.

Top of page