CERGU

private information

Denna lista kan användas av alla personer som ingår i CERGU (Centrum för Europaforskning) oavsett var på GU dessa befinner sig. Personer som är intresserade av Europaforskning ska kunna ansluta sig till listan likväl som att de ska kunna skicka information om intressanta seminarier och annan verksamhet. Listan ska vara sökbar och öppen då vi vänder oss till intresserade personer på hela GU.

Top of page