Discussion list for the ABSA annotation task

ag-biologi

ag-miljo

all

e-postlista till samtliga på SPL

Rapporter och PM från Utredargruppen

ANTICORRP EU

EU project QoG

Lista för inbjudningar och information om events på Akademin Valand/ List for invitations and information about events at Valand Academy

Akademin Valand Film BA1

Akademin Valand Film BA2

Akademin Valand Film BA3

Akademin Valand Film MA1

Akademin Valand Film MA2

Akademin Valand Film Studenter

Akademin Valand Foto BA 1

Akademin Valand Foto BA2

Akademin Valand Foto BA3

Akademin Valand Foto MA1

Akademin Valand Foto MA2

Akademin Valand Foto Studenter

Akademin Valand Frikonst BA1

Akademin Valand Frikonst BA2

Akademin Valand Frikonst BA3

Akademin Valand Frikonst MA1

Akademin Valand Frikonst MA2

Akademin Valand Frikonst Studenter

Akademin Valand Litterär gestaltning BA1

Akademin Valand Litterär gestaltning MA1

Akademin Valand Litterär Gestaltning Översättning

Akademin Valand Litterär Gestaltning Studenter

Akademin Valand Litterär Gestaltning Studenter

Akademin Valand Studenter

Gothenburg Air and Climate Network

genus

roberttest

Information from GISA

Information from GISA

GLD alumni

GLD alumni

ANTICORRP EU

Email-list for GLD's Steering Committee

GPCC

GPCC

gu-affutv

gu-partiforsk

GUKOM-info

MAGIC

MAGIC

GW Exchange

hdk-alumni

hdk-alumni-eng

hdk-forb.utb

hdk-info

hdk-portfoliodag

hdk-press

hdk-pressinternational

hdk-presstest

testing

Heritageregion

Language at University of Gothenburg

lic-cth

lic-gu

lickomm

Likabehandling

dialoglab

disaac

eiw

g3sem

godag

hlsgoteborg

ltgroup

ltsem

metodkursht05

reling

talk

trindi-people

News related to the Logic seminar at FLoV

Lönenytt

Lönenytt

Samarbete

Sustanable Development Solution Network

servicenytt

aktionsforskning

SND aktuellt

Arbetslivsforskning

socav: undervisning i kvantitativ metod

Intern diskussion och hjälp med kvantitativ analys

Socavs digitaliseringsnätverk

Femsem

META-NORD

SSKKII

Editors of the book SweFN++

Swemark

Seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst


Top of page