Intern diskussion och hjälp med kvantitativ analys

private information

Listan är för en bred diskussion och hjälp med kvantitativ analys, t.ex.

- frågor av typen: "har någon av er gjort X, hur gjorde ni då?"
- efterfråga synpunkter: "jag gjorde just så här, verkar det OK?"
- utlysa informella möten
- tipsa om artiklar

Top of page