Sekretariatets e-postlista Genuslistan

Listinformation

Om Genuslistan

Genuslistan tillhandahålls av Nationella sekretariatet för genusforskning. Alla som vill kan gå med på listan. Informationen rör genusforskning idag men också angränsande ämnen som har genusperspektiv. Sekretariatet tillhandahåller också andra tjänster och publikationer som rör genusforskning, till exempel tidningen Genus, nyhetsbrevet Genusperspektiv samt databasen GENA. För mer information om dessa och andra tjänster, se www.genus.se, där vi också regelbundet publicerar nyheter.

Att skicka e-post på listan

Alla prenumeranter kan skicka ut och ta del av information på Genuslistan. Som medlem kan du direkt sända e-post till alla prenumeranter från ditt e-postprogram. Ingen förhandsgranskning sker.

Om du vill skicka ett brev som ska gå ut till alla medlemmarna på listan skickar du brevet till denna adress: UB-GENUS@LISTSERV.GU.SE

Observera att du måste skriva från den e-postadress som du använde när du anmälde dig till Genuslistan.

OBS! Om du svarar på ett brev från Genuslistan så går det bara till den som skickat brevet om du använder reply/svara-funktionen. Om du vill att ditt svar ska gå ut till alla medlemmar på Genuslistan måste du ändra adressen till UB-GENUS@LISTSERV.GU.SE

Anmälan och avanmälan

För att anmäla dig till listan skickar du ett mejl till sympa@listserv.gu.se med texten "subscribe ub-genus".
För att avanmäla dig till listan skickar du ett mejl till sympa@listserv.gu.se med texten "unsubscribe ub-genus".

När du anmäler eller avanmäler dig så är det viktigt att du svarar på det bekräftelsemail du får, annars fullföljs inte ärendet.

Genuslistans regler

För att listan ska fungera så konstruktivt som möjligt har vi sammanställt några regler.

Avstängning

Vi förbehåller oss rätten att stryka den person som bryter mot listans regler. Mailutskick som av någon anledning, exempelvis ogiltlig e-postadress eller full mailbox hos mottagaren, studsar ett flertal gånger kommer automatiskt att stängas av.

Bilagor

Det är inte tillåtet att skicka ut brev med bilagor/attachments på Genuslistan på grund av risken för spridning av virus. Det är inte heller tillåtet att skicka ut apeller, kedjebrev eller liknande på Genuslistan.

Debatt

Genuslistan är inte öppen för debatt eller bloggliknande inlägg. Om deltagare vill kommentera ett mail på listan så ska det göras privat till avsändaren och inte ut på listan. Det är heller inte tillåtet att posta en annan persons mail ut på listan utan tillstånd från avsändaren.

Innehåll

Genuslistan är främst en informationslista för det som rör genusforskning, men även för angränsande områden som har ett genusperspektiv. Man får lov att informera om evenemang, nya böcker etc så länge man inte *överannonserar*.

Länkar

Länkar som går till pornografiska, rasistiska eller andra stötande webbsidor är inte tillåtna.

Mailstorlek

Mail större än 40 kB tillåts inte på listan. Vid ett sådant utskick kommer ett meddelande skickas till avsändaren som ombeds att göra om och minska ner omfånget på mailet.

Namn och anonymitet

Det är inte tillåtet att publicera något under en anonym signatur. Både för- och efternamn måste finnas med.

Personangrepp

Nedsättande eller kränkande kommentarer om andra personer är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att beröra individer på ett privat plan.

Rasism

Inlägg som innebär hets mot folkgrupp är inte tillåtna.

Sexism

Inlägg som yttrar sig kränkande om någons kön eller sexualitet är inte tillåtna.

Synpunkter

När det gäller frågor eller synpunkter på Genuslistan vänder ni er till webbred@genus.gu.se

Upphovsrätt

Det är inte tillåtet att kopiera en text från ett annat sammanhang och klistra in den i sin helhet. Det bryter mot upphovsrätten. Däremot är det tillåtet att göra korta citat med angiven källa och/eller att ange en länk där hela texten kan läsas.

Top of page