Lönenytt

private information

Genom LöneNytt informerar Löneenheten om rutiner, regelverk och lagstiftning.
Den kommer att vara viktig kanal för information om viktiga datum, nyheter och
förändringar inom löne- och pensionsområdet samt inom Löneenhetens fyra kompetensområden.

Top of page