Ekonlist

private information

Välkommen till ekonlist! Hoppas du får stort utbyte av att vara med.
Om du undrar hur listan fungerar eller får problem, så skicka gärna
mail direkt till mig som är listansvarig:
Joakim Lennartsson. joakim.lennartsson@ub.gu.se

Top of page