Socavs digitaliseringsnätverk

private information

Detta är en lista för kommunikation och idéutbyte för oss som forskar om frågor kring digitalisering, sociala medier och övervakning eller använder oss av digitala material som empirisk källa.

Top of page