Känguruanmälan öppen

Listinformation

Anmälan till Kängurutävlingen är nu öppen.
Skickas i början av januari varje år.

Ansvarig utgivare: NCM:s föreståndare. Se ncm.gu.se/om-ncm
Börja/avsluta prenumeration: ncm.gu.se/kanguru

Top of page